KLAR TIL SNERYDNING OG VEJSALT?

Få en uforpligtende husforsikring pris på 30 sek!

Med vintervejr og kulde kommer den hyggelige tid med julefilm, varm kakao og hjemmebagte småkager. Men det nedbørstunge vejr bringer også et ansvar, nemlig grundejernes snerydningspligt.

Alle grundejere har pligt til at finde sneskovl og vejsalt frem umiddelbart efter hvert snefald, så forbipasserende ikke risikerer at komme til skade pga. mangelfuld eller manglende snerydning.

Snerydning ved offentlig og privat vej

Hvis du er grundejer og bor ud til en offentlig vej eller sti, har du sandsynligvis pligt til at rydde sne, og salte eller gruse dit fortov umiddelbart efter snevejr.

Det samme gælder eventuelle tilstødende gangarealer - dette bestemmer vejmyndigheden og politiet i fællesskab.


Hvornår skal du rydde sne og bruge vejsalt?

Tidspunktet for snerydningen vælger din kommune, og mens nogle blot siger, at snerydningen skal foregå så hurtigt som muligt efter snefald, sætter andre tidspunkter på.

Mange steder skal du rydde med det samme inden for tidsrummet 07.00-22.00 på hverdage og lørdage, mens du ofte kan vente til kl. 8 om søndagen.

Husk snerydningen og vejsaltningen på privat fællesvej

Husk snerydningen om morgenen.

Hvis du bor ud til en privat fællesvej, har du pligt til at udvide din snerydning og saltning til også at omfatte cykelstier og kørebane.

For det meste kan du nøjes med at rydde sne indtil midt på kørebanen, da grundejeren overfor også har pligt til at rydde sin halvdel af kørebanen.

Snerydningsreglerne varierer fra lokalområde til lokalområde, og nogle steder er det fx grundejerforeningen, som står for al snerydning.

Beregn din husforsikring her!


Grundejerens pligter ift. snerydning

Som grundejer er der flere steder, du skal huske at salte, gruse og rydde sneen væk, også selvom snerydning af fortove og kørebaner muligvis er andres ansvar:

  • Du skal snerydde og vejsalte/gruse indgange til ejendommen.
  • Du skal snerydde og vejsalte/gruse udvendige trapper.
  • Du skal snerydde og vejsalte/gruse omkring affaldscontainere – hvis ikke der er ryddet sne, kan skraldemændene ikke komme til.
  • Du skal snerydde og vejsalte/gruse omkring ejendommens postkasser – hvis ikke der er ryddet sne, kan postbuddet ikke komme til.
  • Du skal rydde eventuelle brandhaner for sne.
  • Du skal rydde eventuelle redskaber til trafikregulering, samt brand- og politialarmskab uden for grunden for sne.
  • Læs mere om grundejernes pligter i Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Artiklen fortsættes nedenfor

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2016
I både 2014 og 2016 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for Pension og Finans i 2017.

Find husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

Udskudt snerydning og saltning fører til erstatningsansvar

Hvis du udskyder din snerydning og saltning, risikerer du at nogen falder og slår sig, hvorefter vedkommende kan lægge sag an mod dig og kræve erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

Hvis glatføret skyldes din manglende snerydning, er det nemlig dig, der stilles til ansvar for eventuelle uheld eller ulykker på din grund.

Har du husket forsikringen?

Hvis du har en husforsikring, er det ofte ansvarsdelen af denne, der dækker din erstatningspligt. Hvis ikke du har en husforsikring, er det dig selv der står for regningen.

Mangler du en husforsikring? Find én her: Husforsikring

Udskudt snerydning fører til bøder

Kommunen holder øje med, hvorvidt du bekæmper glatføre og udfører din snerydning, og hvis ikke du er hurtig eller grundig nok, kan kommunen udstede bøder til dig og udføre snerydning for din regning.

Du skal desuden huske, at du stadig har snerydningsansvar, selvom du ikke er hjemme. Hvis du fx er på vinterferie, bør du sørge for at få en anden til at udføre din snerydning for dig, så du ikke kommer hjem til eventuelle retssager og erstatningsansvar.

Er du faldet pga. andres manglende snerydning?

Hvis du glider og kommer til skade pga. manglende eller mangelfuld snerydning, kan du rejse erstatningsansvar mod grundejeren eller den områdeansvarlige myndighed.

Du skal dog kunne bevise, at det er glat og at vedkommende har forsømt sin snerydning, fx ved hjælp af vidneudtalelser.

Senest opdateret den 6. november 2017.

Beregn husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

3 fordele ved husforsikringen

Skadedyrsbekæmpelse
Hus Super dækker skadedyrsangreb, fx væggelus og mus. ​

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for pension og finans i 2017.

If Boligtjek
If Boligtjek gennemgår 120 punkter i dit hus og giver gode råd.