Her får du en introduktion til forsikringspriser

Find ud af, hvordan prisen på din forsikring beregnes, og hvilke faktorer, der påvirker din forsikringspris.

Hvordan beregnes forsikringspriser?

Prisen på en forsikring kaldes også "forsikringspræmie".

Når du køber en forsikring, betaler du altså en forsikringspræmie til os eller et andet forsikringsselskab, og så overtager vi den økonomiske risiko for den eller de ting, du gerne vil forsikre, fx dig selv, dit hus eller din bil.

Vi forpligtes altså til at udbetale en erstatning, hvis du kommer ud for en dækket skade.

Det er et kompleks arbejde at finde ud af, hvad forsikringens pris skal være, da den afhænger af mange forskellige faktorer:

  1. Forsikringsprisen afhænger af typen og mængden af dækninger
  2. Forsikringsprisen afhænger af, om du er fordelskunde
  3. Forsikringsprisen afhænger af, hvor mange skader du har
  4. Forsikringsprisen afhænger af, hvor mange skader de andre kunder har
  5. Forsikringsprisen afhænger af verden omkring os.

Disse er blot nogle af de faktorer, der påvirker prisen på forsikringer.

Beregn fx din pris på bilforsikring her


1. Forsikringsprisen afhænger af typen og mængden af dækninger

Prisen på din forsikring afhænger naturligvis af forsikringstypen, fx er en hundeforsikring billigere end en bilforsikring, da der sker flere og større skader på biler end på hunde.

Prisen for forsikringen afhænger også af nogle af de faktorer, der knytter sig til netop dét, du forsikrer.

Fx afhænger din bilforsikringspris bl.a. af, hvilken type bil du har og hvor langt du kører, mens din indboforsikringspris afhænger af, hvor du bor og hvor dyre dine ejendele er.

Få den rigtige forsikringspris hos os.

Ved både ulykkes- og livsforsikring vælger du desuden selv, hvor mange penge du vil forsikres for, hvilket afspejles i din forsikringspris.

Derudover findes der forskellige udgaver af de enkelte forsikringstyper, fx tilbyder vi hele 5 forskellige bilforsikringer med varierende antal dækninger. Jo færre dækninger du ønsker, jo lavere pris får du og omvendt.

Prisen på din forsikring afhænger altså i høj grad af dine valg og dine forsikringsbehov.


2. Forsikringsprisen afhænger af, om du er fordelskunde

Har du som minimum en bil-, indbo- eller husforsikring hos os, er du automatisk del af If Fordelsprogram.

Som del af If Fordelsprogram får du 10 % rabat på alle forsikringer. Samler du din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer.

Forsikrer du desuden dig selv, din partner eller dit barn hos os – altså minimum 1 personforsikring – får I mulighed for at benytte jer af vores årlige forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram

If Fordelsprogram er altså fordelagtig for dig, som gerne vil have en lav forsikringspris.


3. Forsikringsprisen afhænger af, hvor mange skader du har

Når prisen på din forsikring fastsættes, foretager vi en risikovurdering, for at finde ud af, hvor stor sandsynligheden er for, at du får en skade.

Her bruger vi både dine egne oplysninger, foruden erfaringer fra vores mange andre kunder og deres skader.

Dette gør vi for alle vores kunder, så deres forsikringspris svarer til deres risiko for at få skader – det er derfor, at du kan få én pris, mens din kollega kan få en anden.

Bor du fx i et område med lav indbrudsrate, eller får du sjældent skader på din bil eller din elektronik, vurderer vi, at du har en lav skaderisiko og derfor kan du få en lav pris på dine forsikringer.

Beregn pris på indboforsikring

Din forsikringspris følger altså din skaderisiko: har du en lav skaderisiko, kan du få en lav forsikringspris, og har du en høj skaderisiko, er prisen tilsvarende højere.

Når du beregner forsikringens pris, er det vigtigt, at du besvarer spørgsmålene korrekt.

På denne måde får du den bedste dækning og den bedste pris, og risikerer ikke at blive enten over- eller underforsikret – det kan nemlig blive dyrt i sidste ende, da du ved underforsikring betaler en for lav pris for forsikringen, og derfor kan risikere, at en eventuel erstatning bliver sat ned.

Artiklen fortsættes nedenfor

Få de rette forsikringer hos os.

4. Forsikringsprisen afhænger af, hvor mange skader andre har

Et forsikringsselskabs største udgift er naturligvis udbetaling af erstatninger, hvilket samtidig er forsikringsselskabets grund til at eksistere – at hjælpe folk i nød.

Prisen på din forsikring afhænger altså dels af, hvor mange skader du og vores andre kunder har haft, men også af, hvor mange skader vi forventer fremover – på denne måde er vi altid forberedt til at hjælpe. Også med kort varsel.

Det meste af det du betaler for din forsikring, bliver udbetalt som erstatning, enten til dig selv eller til en anden, når I oplever skader.

Forsikringsprisen er altså i høj grad en del af en fælles pulje, som udbetales til dén, som har brug for hjælp. 

På denne måde er du med til at hjælpe, når andre mennesker oplever en skade, og på samme måde hjælper de dig, når du har behov for det.


5. Forsikringsprisen afhænger af verden omkring os

Fordi det danske forsikringsmarked, foruden typen og antallet af skader, hele tiden udvikler sig og varierer, gør forsikringernes indhold og priser det også.

Typiske eksempler kan være en forhøjet indbrudsrate i dit nærområde eller hyppigere forekommende skybrud.

Disse ting kan gøre, at din risiko for skader forhøjes, hvilket samtidig øger din sandsynlighed for at gøre brug af forsikringen – derfor følger din forsikringspris med, når risikoen stiger.

Det kan også gå den modsatte vej med din forsikrings pris, hvis risikoen for skader falder. Eksempelvis bliver biler mere og mere sikre, hvilket gør deres skader mindre omfattende og voldsomme.

Sommetider vil du altså opleve, at vi opdaterer vores forsikringer eller lancerer nye – ofte vil ændringerne gøre din forsikringspris lavere, og sommetider vil den ændrede risikovurdering højne prisen.


Hvilke forsikringspriser kan jeg forvente?

Det er meget svært at sige, hvilke forsikringspriser du kan forvente, da prisen netop afhænger af mange forskellige faktorer.

Prisen afhænger selvfølgelig af, hvilken type forsikring det drejer sig om, og derudover hvilke dækninger du ønsker.

Der er ofte mange muligheder inden for den enkelte type forsikring, så du kan altid finde en forsikring, der passer til netop dit behov.

Fx tilbyder vi hele 5 forskellige varianter af bilforsikringer, 3 typer personforsikringer til voksne og 3 slags personforsikringer til børn, hver med deres særlige dækninger og priser.

Vi håber, at vi har været med til at gøre forsikringsmarkedet mere overskueligt, og at du finder den bedste forsikring, som passer netop dig og dine behov, til den bedste pris.

Ellers er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere.

Du er også velkommen til at bestille et forsikringstjek, hvis du er i tvivl om, om du er forsikret korrekt.

Senest opdateret den 18. december 2018.

Se hvordan du finder den bedste forsikringspris her.