Guide til lovpligtige forsikringer

Her kan du finde ud af, hvilke forsikringer der er lovpligtige. 

Der findes flere lovpligtige forsikringer i Danmark, som du skal have, hvis du ejer et bestemt køretøj eller dyr. Det kan dog være svært at regne ud, hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, især fordi udbuddet af forsikringer er så stort og varieret i Danmark.

I denne artikel får du en grundig introduktion til de lovpligtige forsikringer, så du bedre kan finde ud af, hvilke forsikringer du altid skal have.​


Husk de lovpligtige forsikringer

Det er vigtigt at have styr på, hvilke forsikringer der er lovpligtige, så du ikke utilsigtet kommer til at bryde loven og risikerer at få en bøde. Lovpligtige forsikringer skal typisk sikre, at du kan betale erstatning, hvis du har ansvaret for, at andre kommer til skade, eller sikre, at du kan betale dit lån tilbage, hvis en belånt genstand brænder eller bliver stjålet.

De lovpligtige og ofte påkrævede forsikringer er:

  • Ansvarsforsikring til hunden eller hesten.
  • Ansvarsforsikring til bilen, motorcyklen, scooteren, knallerten eller Speed Pedelec elcykel.
  • Ansvarsforsikring til speedbåd, vandscooter eller jetski.
  • Kaskoforsikring til dit motorkøretøj, hvis du har lånt penge til finansieringen.
  • Brandforsikring til din ejerbolig, hvis du har lån i huset.


Lovpligtig ansvarsforsikring til dyr

Det er vigtigt at have den lovpligtige ansvarsforsikring, hvis man ejer en hund eller hest. Ved hjælp af ansvarsforsikringen får du nemlig dækket de skader, som dit dyr forårsager på andre mennesker, deres ting eller dyr.

Denne type forsikring er lovpligtig i Danmark, således at andre mennesker altid kan få hjælp og få deres skader dækket, hvis din hest eller hund forårsager skader på dem eller deres ejendele.

Mens du skal købe en separat hundeansvarsforsikring til din hund, er hesteansvar oftest dækket af andre forsikringer. Dækning af heste indgår typisk som en del af din private ansvarsforsikring som del af indboforsikringen.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker dog ikke selve dyret – her skal du i stedet have en ulykkesforsikring, således at skader på din hest eller hund også dækkes.

Læs mere om vores hundeforsikringer​


Lovpligtig ansvarsforsikring til motorkøretøj

Når man har et motorkøretøj i Danmark, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Med den lovpligtige forsikring får du nemlig dækket de skader, som du eventuelt måtte forårsage på andre mennesker, deres ting eller køretøjer. På denne måde er andre mennesker altid sikrede, hvis du kommer til at skade dem eller deres ejendele.

Køber du et brugt køretøj, som allerede er indregistreret, dækker den tidligere ejers forsikring, indtil du selv køber en forsikring eller køretøjet bliver afmeldt – dog maksimalt i tre uger. Hvis du køber en bil, der er nyindregistreret, skal forhandleren sørge for, at køretøjet er forsikret i dit navn, når det forlader butikken – det sker elektronisk gennem Det digitale Motorregister (DMR).

Har du ikke en lovpligtig ansvarsforsikring på bilen, vil nummerpladerne blive inddraget af politiet.

Ligesom med ansvarsforsikringen af hest og hund dækker denne lovpligtige forsikring ikke selve motorkøretøjet.

Hvis du gerne vil have din egen bil, motorcykel, scooter eller knallert dækket, bør du supplere din lovpligtige forsikring med en kaskoforsikring og eventuelt med vejhjælp.

Læs mere om vores bilforsikringer


Kaskoforsikring til dit motorkøretøj

Hvis du har lånt penge af en bank eller finansieringsselskab, for at købe enten din bil, motorcykel, scooter eller knallert, vil långiver ofte kræve, at du har en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen er altså ikke lovpligtig, men den er ofte påkrævet, hvis du vil låne penge af andre til køb af motorkøretøjet.

Når en bank eller finansieringsselskab låner penge ud, risikerer de, at de ikke får pengene igen – specielt hvis motorkøretøjet, der er lånt til, forsvinder eller bliver totalskadet. Hvis du derimod tegner en kaskoforsikring på dit nye køretøj, har de en højere grad af sikkerhed for få pengene igen, i tilfælde af din bil, motorcykel, scooter eller knallert bliver totalskadet eller stjålet.

Beregn din pris på bilforsikring her

Artiklen fortsættes nedenfor

Brandforsikring til din ejerbolig

En brandforsikring er ikke en lovpligtig forsikring, men du skal altid have dit hus brandforsikret, hvis banken eller realkreditinstituttet har lån i huset – lejligheder er typisk brandforsikret gennem ejerforeningen. På denne måde er deres investering i dig og dit hus sikret i tilfælde af brand.

Man kan ofte få en brandforsikring i kombination med en husforsikring, som også dækker dig ved storm, vandskader, råd- og svampeangreb.

Derudover er det en god idé at have en indboforsikring, inkl. privat ansvarsforsikring. Selvom fx indboforsikringen ikke er lovpligtig, er den stadig rigtig rar at have, fordi man på denne måde sikrer alle sine ting i huset, fx ved tyveri, hærværk og brand, ligesom den dækker, hvis du kommer til at forårsage skade på andre.

Læs mere om vores husforsikringer (inkl. brand)


Disse forsikringer er ikke lovpligtige

Som sagt er hverken kaskoforsikringen til køretøjer eller brand- og indboforsikringen lovpligtige forsikringer, men de er rare at have, især når uheldet er ude. Der er også mange andre forsikringer, du med fordel kan købe, hvis du gerne vil undgå økonomiske bekymringer, hvis noget går i stykker eller bliver stjålet.

Ikke-lovpligtige forsikringer


Er du godt dækket?

Hvis du gerne vil undgå økonomiske bekymringer, både før og efter dine ting enten går i stykker eller bliver stjålet, kan du med fordel ringe til os eller besøge vores webshop. Vi tilbyder både de lovpligtige og ikke-lovpligtige forsikringer med gode dækninger og til rimelige priser – så hjælper vi dig, når du får brug for det. ​

Senest opdateret den 3. juli 2018.