Varmekilder - Overblik over fordele og ulemper

Varmekilden i dit hus har stor betydning for både dit CO2-aftryk og din økonomi. Vi giver dig et overblik over fordele og ulemper ved forskellige varmekilder.

Har du styr på husforsikringen?

Beregn din pris

Guide til boligopvarmning

I dag er der mange forskellige måder, du kan opvarme dit hus på, og dit valg af varmekilde har stor indflydelse på både din økonomi og dit CO2-aftryk.

Boligopvarmning er en markant udgift i de fleste husholdninger, og der kan være store besparelser at hente ved at skifte varmekilde – særligt hvis du i dag opvarmer din bolig med dyre varmekilder som fx elvarme.

Der er dog mange faktorer, som spiller ind på, hvilken varmekilde der er den rigtige for dig.

Hvordan fungerer forskellige varmekilder? Hvad er omkostningerne på lang sigt? Og hvad med miljøet?  

I denne artikel guider vi dig igennem nogle af de mest udbredte varmekilder, hvor vi sætter spot på fordelene og ulemperne ved de forskellige måder at opvarme din bolig på.

Fjernvarme – Økonomisk og miljøvenlig boligopvarmning

Fjernvarme er den mest udbredte varmekilde i de danske boliger, og over 1,8 millioner husstande benytter fjernvarme i Danmark – med god grund.

Fjernvarme er nemlig både økonomisk og miljøvenligt.

Fjernvarme leveres fra kraftvarmeværker, som fører opvarmet vand ud til boligen via rør. Det varme vand afgiver varme i boligen enten via radiatorer (direkte fjernvarme) eller varmeveksler (indirekte fjernvarme).

Når vandet har afgivet varme, sendes det tilbage til kraftvarmeværket, hvor det kan blive varmet op igen.

1 milliard liter vand

I Danmark er der sammenlagt 60.000 km. fjernvarmenet – hhv. 30.000 km. frem- og returløb.

Fjernvarmenettet rummer ca. 1 milliard liter vand (Kilde: Dansk Fjernvarme). 

Fjernvarme i fremtiden?

I dag bliver fjernvarme produceret på mange forskellige emner, som fx på affald, vind, solvarme, naturgas, olie, kul med mere.

76 % af fjernvarmen kommer i 2023 fra vedvarende energikilder (Kilde: Dansk Fjernvarme).

Fjernvarme er generelt en billig og miljøvenlig varmekilde sammenlignet med andre varmekilder.

Det hænger bl.a. sammen med, at fjernvarmeselskaberne er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og derfor ikke må tjene penge. Prisen, du betaler, afspejler altså den reelle pris.

I dag har 66 % af alle husstande i Danmark fjernvarme, og det forventes, at 75 % af varmekunderne i Danmark i fremtiden er dækket af fjernvarmenettet.

Fordele ved fjernvarme

 • Økonomisk
 • Miljøvenligt
 • Lang levetid
 • Kræver minimal vedligeholdelse

Ulemper ved fjernvarme

 • Dyrt at etablere
 • Det er en forudsætning, at der er fjernvarmenetværk i dit boligområde

Pillefyr – Energibesparelser på op til 60 % sammenlignet med oliefyr

Et pillefyr – også kaldet et ’træpillefyr’ - fungerer på samme måde som et gas- eller oliefyr, men i stedet for at afbrænde fossile brændsler som gas og olie, fyres træpiller.

Der er store besparelser at hente, hvis du udskifter dit olie- eller gasfyr med et pillefyr.

En investering i et pillefyr som erstatning for et olie- eller gasfyr eller elvarme tjener sig normalt hjem på 2-4 år (Kilde: Bolius).

Far og søn ved radiator
Varmekilden i dit hus kan have stor betydning for din økonomi

Billigt i anskaffelse og drift

Et pillefyr er billigt både i anskaffelse og drift sammenlignet med andre varmekilder.

Anskaffelsesprisen ligger på +45.000 kr. i 2022, og du skal ikke betale CO2-afgift for brændsel.

En ulempe ved denne type varmekilde er dog, at det tager plads at opbevare træpiller i din bolig, og det kan svine lidt.

Derudover kræver det en større arbejdsindsats at passe et pillefyr sammenlignet med andre fyr som olie- eller gasfyr, der dog til gengæld er dyrere i drift og belaster miljøet i langt højere grad. 

Pillefyr som boligopvarmning er oplagt for dig, der ønsker at udskifte dit gas- eller oliefyr og ikke har mulighed for at få fjernvarme i din bolig. 

Fordele

 • Billig i anskaffelse og drift
 • Forurener kun i begrænset omfang
 • Kan indstilles til at starte og slukke automatisk

Ulemper

 • Kræver vedligeholdelse og påfyldning
 • Kvaliteten af træpiller kan variere
 • Opbevaring af træpiller optager plads

Hvordan er mit brænde dækket?

I forbindelse med energikrisen er brænde og træpiller blevet attraktive varer, og flere kunder har spurgt os, hvordan vi hjælper, hvis brænde bliver stjålet.

Brænde ligger jo oftest udenfor, og når du får leveret nyt brænde, går der måske et par dage, før du får flyttet al brænde fra indkørslen og helt ind på ejendommen.

Helt grundlæggende skal du selvfølgelige ikke handle groft uagtsomt - heller ikke når du ønsker forsikringsdækning.

Du skal fx ikke tage på weekend i sommerhuset, hvis der er leveret kostbart brænde i indkørslen, som er synligt for alle, uden du først har flyttet brændet ind på grunden, så det ikke længere står synligt fremme.

Det brænde, du måtte have i et åbent skur på din helårsadresse, er dækket på din indboforsikring i If med op til 52.500 kr.

Hvad med i sommerhuset?

I sommerhuset er situationen en anden. Her er brænde under halvtag eller i åbne skure kun dækket, når du opholder dig i sommerhuset.

Simpelt tyveri, hvor der ikke er tegn på opbrud, er ikke dækket på sommerhusadressen.

At du er på weekendophold i ny og næ medvirker ikke til, at sommerhuset i de mellemliggende perioder betragtes som beboet.

Vores anbefalinger til at undgå tyveri af brænde er:

 • Flyt leveret brænde og træpiller ind på din grund, ude af syne, hurtigt efter modtagelsen.
 • Hjælp hinanden i nabolaget med at holde øje med og oplyse om unormal trafik på vejen eller ubudne gæster.
 • Lås træpiller og brænde inde, hvis det er muligt.

Artiklen fortsætter nedenfor

Gas- og oliefyr – Miljøbelastende og under udfasning

En anden måde at opvarme din bolig på er med et gas- eller oliefyr.

Fælles for gas- og oliefyr er, at de afbrænder fossile brændsler – olie eller gas – som opvarmer vand, der føres til radiatorerne i boligen.

Omkring 400.000 danske boliger har gasfyr, hvilket svarer til 15 % af alle boliger i Danmark.

Flere og flere skifter til varmepumpe

Både gas- og oliefyr er miljøbelastende, og derfor er begge varmekilder også under udfasning.

Siden 2013 har det været ulovligt at installere gas- eller oliefyr i nye huse uden særlig tilladelse.

Tendensen er også – ikke så overraskende – at flere og flere vælger at udskifte deres olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

Skru ned for varmen og spar på varmeregningen

Som tommelfingerregel kan du spare omkring 5 % på varmeregningen for hver grad, du sænker temperaturen i dit hus.

I det lange løb kan det blive til store besparelser på varmeregningen – særligt hvis du opvarmer dit hus med elvarme.

Overvej fx at sænke temperaturen i din bolig, når du ikke er hjemme, eller når du sover. 

Vi anbefaler dog, at du nedjusterer temperaturen med måde for at undgå fugtskader og skimmelsvamp.

I 2021 var der omkring 190.000 registrerede oliefyr i Danmark. Det er dog ikke alle oliefyr, der er aktive, og Energistyrelsen estimerer, at ca. 100.000 af oliefyrene i Danmark er i brug.

I henhold til regeringens klimamål skal oliefyr være fuldt udfaset i 2030.

Samtidig skal al gas være grønt i 2030, og fra 2035 er målet, at der ikke skal være boliger i Danmark, som opvarmes med gas (Kilde: Regeringen.dk).   

Gas- og oliefyr er altså først og fremmest for dig, der har et gas- eller oliefyr i forvejen, og ikke lige umiddelbart har mulighed for at udskifte dette.

Fordele

 • Nemt
 • Relativt udbredt (særligt gasfyr)

Ulemper

 • Under udfasning
 • Klimabelastende
 • Dyr opvarmningsform
 • Lille risiko for udslip af gas og kulilte (ved gasfyr)
 • Store stigninger og udsving i priserne på naturgas og olie de seneste år

Varmepumpe – Et godt alternativ til gas- og oliefyr  

Varmepumpe er et godt og miljøvenligt alternativ til fx gas- og oliefyr, og denne type boligopvarmning bliver også mere og mere udbredt i Danmark.

I 2021 steg salget af varmepumper med 50 %, og det forventes, at tendensen og udbredelsen fortsætter i takt med, at staten løbende laver tiltag, som gør det mere attraktivt at skifte til en varmepumpe.

Der findes flere forskellige typer varmepumper:

 • Luft til vand
 • Luft til luft
 • Jord til vand
Par sidder i stue
Flere og flere danskere skifter til varmepumpe

Vi gennemgår fordelene og ulemperne ved de forskellige typer varmepumper nedenfor.

Luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen er den mest udbredte variant til helårshuse.

Denne type varmepumpe bruger udeluften til at opvarme væske i varmepumpen, som går til radiatorer, gulvvarme og varmt brugsvand.

Varmepumpen sidder i en boks udenpå huset, som trækker luft ind gennem en ventilator til en varmeveksler, som udvinder varmen fra luften.

En luft til vand-varmepumpe er miljøvenlig, billig og kræver ikke meget plads, men til gengæld er den er synlig på husfacaden, og udedelen støjer.

I 2021 var der omkring 70.000 luft til vand-varmepumper i Danmark, og dette tal forventes at stige markant fra 2022 og frem.

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe udnytter, ligesom en luft til vand-varmepumpe, varmen i luften, men i stedet for at levere varmt vand til radiatorer eller gulvvarme, opvarmes boligen af en blæser.

Denne type varmepumpe bruges oftest i mindre huse uden fordelingsanlæg og sommerhuse.

Nogle luft til luft-varmepumper kan ’vendes om’, så de kan fungere som aircondition om sommeren. 

Luft til luft-varmepumper kan oftest dække omkring 70 % af dit varmeforbrug og er mest oplagt for dig, der skal have opvarmet et mindre helårshus eller er på udkig efter en ny varmekilde til dit sommerhus.

Det kan være nødvendigt at supplere med flere luft til luft-varmepumper alt efter husets størrelse, da varmen kan have svært ved at fordele sig tilstrækkeligt i flere rum.

Luft til jord-varmepumpe

Luft til jord-varmepumper (også kaldet ’jordvarme’) er en større løsning, som kræver, at du har en have eller et udeareal på 2-2,5 gange størrelsen på det areal i boligen, der skal opvarmes.  

Jordvarme fungerer ved, at en varmeslange med frostvæske graves ned i jorden uden for huset, og denne opsamler den varme, der er lagret i jordlagene.

Herefter flyttes energien ind i en varmepumpe inde i huset, som omsætter energien til varme.

Kvinde sidder ved computer
Varmepumper er et godt alternativ til olie- eller gasfyr

Jordvarme er en meget miljøvenlig og billig måde at varme din bolig op på. Det er dog dyrt at installere (130.000-160.000 kr. i 2022), men til gengæld fremtidssikrer du din bolig (Kilde: Bolius).

Helt overordnet er varmepumper et rigtig godt alternativ til gas- og oliefyr eller elvarme, og der er mange fordele ved at skifte til en varmepumpe.

Fordele

 • Miljøvenligt
 • Mere eller mindre selvkørende anlæg
 • Store besparelser at hente ved at skifte fra elvarme eller gas- eller oliefyr

Ulemper

 • Jordvarme kræver et stort udeareal og er besværligt at installere
 • Sætter krav til isoleringen i dit hus – nogle gange kan efterisolering være en god idé
 • Luft til luft- og luft til vand-varmepumper støjer (særligt udedelen)

Elvarme – Dyr opvarmningsform

Elvarme er i den helt dyre ende af spektret, når vi kigger på varmekilder.

Elvarme er en simpel opvarmningsform, som fungerer ved, at der opstilles strømdrevne radiatorer i boligens rum.

Elvarme er typisk at finde i sommer- og fritidshuse.

Det er meget billigt at anskaffe sig elradiatorer, men udgifterne løber hurtigt op i det lange løb.

Det kan derfor være en god idé at supplere med andre varmekilder som fx en varmepumpe, hvis ikke du har mulighed for helt at skifte fra elvarme.

Spar på strømmen med 8 sparetips

Der flere ting, du kan gøre for at spare på strømmen i din bolig.

Vi har samlet vores 8 bedste sparetips, så du kan spare på både strømmen og pengepungen – og samtidig gøre miljøet en tjeneste.

Hvis elvarme er din primære opvarmningsform, og er dit hus registreret som helårsbolig i BBR, er det muligt at få nedsat afgiftssats på elvarmeafgiften.

Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for at gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af din bolig.

Elvarme er en af de varmekilder, der har det største CO2-aftryk – kun overgået af oliefyr (Kilde: Energihjem).

Fordele

 • Billigt at anskaffe
 • Simpelt (kræver blot en elradiator og stikkontakt)

Ulemper

 • Stort CO2-aftryk
 • Dyr opvarmningsform

Husk husforsikringen

Hvilken varmekilde, der er den rigtige for dig og din bolig, afhænger af mange faktorer så som boligstørrelse, økonomi, friareal, æstetik og miljøhensyn.

Hvis du vælger at skifte varmekilde, er det dog vigtigt du kontakter dit forsikringsselskab, da ændring af varmekilde kan have betydning for din pris og i nogle tilfælde din dækning.

Uanset om du vælger at skifte varmekilde eller ej, er det vigtigt, at du har en god husforsikring til dit hus.

Med vores Hus Ekstra husforsikring er du fx dækket ved fejl og svigt i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer på grund af elektrisk eller mekanisk svigt, som medfører, at installationen er uanvendelig i forhold til dens oprindelige formål.

Det gælder bl.a. centralvarmefyr og varmepumper.

Disse er dækket til nyværdi i de første 4 år af deres levetid. Når en installation er ældre end 4 år, ophører dækningen.

Læs mere om vores husforsikring – eller beregn din pris i vores webshop.

Senest opdateret den 04. januar 2024.