Pas på, når der kommer

Vintervejr med sne og is

Styr på husforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Vinteren kommer ofte som en overraskelse, og selvom vintervejret kan være utrolig smukt, kan vinterens sne og is desværre også forårsage skader på mennesker, bygninger og biler.

Det første du skal gøre, er at begrænse skaden - og så kan du altid anmelde skaden til os senere. Vi dækker dine rimelige udgifter til at afhjælpe skader forårsaget af vintervejr, og her får du en række gode råd om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude om vinteren.


5 tips til at forberede huset på vintervejr

Er dit hus klar til vinterens storme og frostvejr? Med nogle enkle rutiner og lidt sund fornuft er det nemt at gøre huset klar til vinterens sne og is og undgå kedelige skader og besvær:


1. Sørg for at taget er tæt og kan holde
Vintervejr, sne og is kan forårsage alvorlige skader i tag og loft. Derfor skal huller, revner og løse tagsten repareres, inden vinteren og vintervejret sætter ind. Hvis der alligevel kommer fygesne ind på loftet gennem revner eller åbninger i taget, er det vigtigt at fjerne sneen hurtigst muligt, før det risikerer at give vandskader.

Når der falder store mængder sne, vil vægten af sneen belaste taget. Tjek derfor taget inden tøvejret sætter ind, og fjern sneen, hvis det er muligt, især hvis du har et fladt tag eller tag med lav hældning. Store mænger sne kan få taget til at brase sammen - det gælder både tage på huse, carporte og udhuse. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning.


2. Tjek tagrenderne
Utætte tagrender kan ødelægge både hus og tag, når vintervejret sætter ind med sne og is. Næste gang det regner, så gå en tur rundt om huset og se efter, om der er utætheder eller tilstopninger i tagrender og nedløb. Tagrenderne bør renses for visne blade flere gange i løbet af efteråret, så sneen ikke har noget at lægge sig på.

Husk også at fjerne istapper fra kanten af taget og tagrenderne, så isen ikke falder ned og skader nogen.


3. Se på dit hus med stormens øjne
Fjern store grene fra træer og buske tæt på huset, så sne og is ikke kan lægge sig der, og dermed smelte eller fyge ind i huset. Fjern også rådne træer, da de kan være farlige for både personer og bygninger, hvis de vælter under vægten af sne og is.

Tjek også taget for løse eller ødelagte tagsten eller tagplader, og tjek, at vindskeder, sternbrædder og brædder under tagudhæng sidder godt fast.


4. Kom frosten i forkøbet
Sørg for at opvarme alle rum, også de der ikke benyttes. Ellers kan rørene fryse til og springe pga. vintervejret - med risiko for store vandskader. Har du et fritidshus, så husk at lukke for vandet og tømme rørene for vand.

Som husejer er du ansvarlig for, at man kan færdes sikkert på dit fortov og ind til huset. Så husk at købe salt eller grus, så du er klar, når frosten sætter ind med isglatte fortove.

Læs om snerydning og vejsalt


5. Giv vandet frit løb
Rens nedløbsbrøndene for blade og skidt, så regn- og smeltevand kan komme til. Ellers kan det give skader på soklen eller vandet kan trænge ind i kælderen, når vinterens sne og is smelter. Har dit hus udvendige vandrør med risiko for frost, skal de tømmes for vand og evt. fyldes med frostvæske.

Artiklen fortsættes nedenfor

Anmeld din skade online

  • Du kan anmelde døgnet rundt.
  • Anmeld også selvom du ikke kender alle detaljerne endnu.
  • Vi registrerer skaden med det samme.
  • Vi kontakter dig direkte og følger op på detaljerne.
Anmeld din skade her

Har du akut skade?

Ring til os på 70 12 12 12.

Hvis der er ventetid, så anmeld skaden online​​.​

Det vigtigste er, at du går i gang med at begrænse skaden med det samme.​​​​​​​​

Begræns skaderne efter snestorm hurtigt

  • Dæk knuste ruder med fx træplader eller plastik, som kan holde vintervejret ude
  • Luk huller i taget eller få dem dækket med en presenning. Sørg for at hullerne er helt afdækkede, så der ikke kommer sne og vand indenfor
  • Flyt møbler og ting, så de ikke er udsat for skader fra sne og is


Fotografer skaderne efter vintervejr

Fotografer de ting der er ødelagt, så du har dokumentation, hvis det bliver nødvendigt. Lav en liste over alt det der er skadet, og smid ikke noget ud, før det er aftalt med os.

Både vores hus- og indboforsikring dækker vandskader af forskellig art, og du kan læse mere om de enkelte dækninger her:

Senest opdateret den 6. januar 2016.

Beregn husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

3 fordele ved husforsikringen

Skadedyrsbekæmpelse
Hus Super dækker skadedyrsangreb, fx væggelus og mus. ​

Hjælp ved vandskader
Hus Super dækker udgifter til at gøre boligen kørestol-venlig.

If Boligtjek
If Boligtjek gennemgår 120 punkter i dit hus og giver gode råd.