Pas på, når der kommer

Vintervejr med sne og is

Få en uforpligtende husforsikring pris på 30 sek!

Vinteren kommer ofte som en overraskelse, og selvom vintervejret kan være utrolig smukt, kan vinterens sne og is desværre også forårsage skader på mennesker, bygninger og biler.

I tilfælde af voldsomt vintervejr er det første, du skal gøre, at begrænse skaden - og så kan du altid anmelde skaden til os senere. 

5 tips til at forberede huset på vintervejr

Er dit hus klar til vinterens sne og is? Med nogle enkle rutiner og lidt sund fornuft er det nemt at gøre huset klar til vinterens sne og is og undgå kedelige skader og besvær:

1. Sørg for at taget er tæt og kan holde

Vintervejr med sne og is kan forårsage alvorlige skader i tag og loft. Derfor skal eventuelle huller, revner og løse tagsten repareres, inden vintervejrets sne og is sætter ind. Hvis der alligevel kommer fygesne ind på loftet gennem revner eller åbninger i taget, er det vigtigt at fjerne sneen hurtigst muligt, før det risikerer at give vandskader.

Når vintervejret for alvor tager fat, og der falder store mængder sne, vil vægten af sneen belaste taget. Store mængder sne kan få taget til at brase sammen - det gælder både tage på huse, carporte og udhuse. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning.

Tjek derfor taget inden tøvejret sætter ind, og fjern sneen, hvis det er muligt, især hvis du har et fladt tag eller tag med lav hældning.

2. Tjek tagrenderne

Utætte tagrender kan ødelægge både hus og tag, når vintervejret sætter ind med sne og is. Næste gang det regner, så gå en tur rundt om huset og se efter, om der er utætheder eller tilstopninger i tagrender og nedløb. Tagrenderne bør renses for visne blade flere gange i løbet af efteråret, så sneen ikke har noget at lægge sig på.

Husk også at fjerne istapper fra kanten af taget og tagrenderne, så isen ikke falder ned og skader nogen.

Fjern den værste sne fra dine tagrender

3. Se på dit hus med vintervejrets øjne

Fjern store grene fra træer og buske tæt på huset, så sne og is ikke kan lægge sig der, og dermed smelte eller fyge ind i huset.

Fjern også rådne træer, da de kan være farlige for både personer og bygninger, hvis de vælter under vægten af sne og is.

Tjek desuden taget for løse eller ødelagte tagsten eller tagplader, og tjek, at vindskeder, sternbrædder og brædder under tagudhæng sidder godt fast.

4. Kom vintervejrets frost i forkøbet

Sørg for at opvarme alle rum, også de der ikke benyttes. Ellers kan rørene fryse til og springe pga. vintervejret - med risiko for store vandskader. Har du et fritidshus, så husk at lukke for vandet og tømme rørene for vand.

Som husejer er du ansvarlig for, at man kan færdes sikkert på dit fortov og ind til huset. Så husk at købe salt eller grus, så du er klar, når vintervejret sætter ind med sne og isglatte fortove.

Læs om snerydning og vejsalt

5. Giv vandet frit løb

Rens nedløbsbrøndene for blade og skidt, så regn- og smeltevand fra sne og is kan komme til. Ellers kan det give skader på soklen eller vandet kan trænge ind i kælderen, når vintervejret lakker mod enden, og sne og is smelter.

Har dit hus udvendige vandrør med risiko for frost, skal de tømmes for vand og evt. fyldes med frostvæske.

Artiklen fortsættes nedenfor

Anmeld din skade online

  • Du kan anmelde døgnet rundt.
  • Anmeld også selvom du ikke kender alle detaljerne endnu.
  • Vi registrerer skaden med det samme.
  • Vi kontakter dig direkte og følger op på detaljerne.
Anmeld din skade her

Har du akut skade?

Ring til os på 70 12 12 12, hvis du har brug for akut hjælp.

Det vigtigste er, at du går i gang med at begrænse skaden med det samme.​​​​​​​​

Begræns skaderne efter snestorm hurtigt

Det er umuligt at styre eller forhindre snestorme og vintervejr, men du kan begrænse vinterens skader bedst muligt:

  • Dæk knuste ruder med fx træplader eller plastik, som kan holde vintervejret ude
  • Luk huller i taget eller få dem dækket med en presenning. Sørg for at hullerne er helt afdækkede, så der ikke kommer sne og vand indenfor
  • Flyt møbler og ting, så de ikke er udsat for skader fra sne og is

Fotografer skaderne

Fotografer de ting der er ødelagt, så du har dokumentation, hvis det bliver nødvendigt. Lav en liste over alt det der er skadet, så bliver det lettere at få dækket de skadede ting. Smid ikke noget ud, før det er aftalt med os.

Er du forsikret i tilfælde af, at vintervejrets sne og is ødelægger din ejendom?

Beregn din pris på vores husforsikring her

Forsikringer mod vintervejret

Både vores hus- og indboforsikring er nyttige at have, hvis du får indvendige eller udvendige vandskader fx pga. sne og is.

Senest opdateret den. 7. september 2017.

Beregn husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

3 fordele ved husforsikringen

Skadedyrsbekæmpelse
Hus Super dækker skadedyrsangreb, fx væggelus og mus. ​

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for pension og finans i 2017.

If Boligtjek
If Boligtjek gennemgår 120 punkter i dit hus og giver gode råd.