Kørekort til 17-årige

Her kan du læse om, hvad det kræver, at få kørekort som 17-årig.

Har du styr på bilforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Beregn din pris

Få kørekort allerede som 17-årig

I Danmark er det muligt allerede at få kørekort som 17-årig.

Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2017, og den løber som en tidsubestemt forsøgsordning.

Med denne får unge mulighed for at øve sig i at køre bil i selskab med en erfaren bilist, før de som 18-årige må køre alene.

Formålet med ordningen er at højne unges trafiksikkerhed. 

Hvornår må du begynde at tage kørekort?

Du må begynde at tage kørekort, når du er 16 år og 9 måneder – altså 3 måneder før din 17 års fødselsdag.

Regler for at få kørekort som 17-årig

For at få lov til at køre bil som 17-årig, skal du overholde følgende 4 regler:

1. Dine forældre skal give lov

For at kunne tage kørekort, når du er 17 år, skal dine forældre (eller andre indehavere af forældremyndigheden) skrive under på, at de giver dig tilladelse til at køre bil som 17-årig.

2. Du skal bestå prøverne

For at få lov at køre skal du have taget køreundervisning og bestået både din teori- og køreprøve.

Mor og datter kører i bil
Du skal have en ledsager med i bilen, når du kører som 17-årig

3. Du skal køre med en ledsager

Hvis du er 17 år og har taget dit kørekort, må du indtil du fylder 18 år kun køre bilen, når du sidder ved siden af en erfaren bilist.

Den 17-årige skal gøre ledsageren opmærksom på ovenstående regler, og I skal desuden kunne dokumentere dette over for politiet, fx med en ledsagerblanket. 

Du finder blanketten hos Færdselsstyrelsen.

Hvis ikke ledsageren lever op til disse krav, får både du og ledsageren en bøde.

4. Du må kun køre i Danmark

Når du kører med en ledsager, må du kun føre bilen i Danmark.

Ekstra køretræning skal øge sikkerheden

Erfaringer fra udlandet viser, at unge, der har taget kørekort som 17-årige og efterfølgende har øvet bilkørsel i selskab med en erfaren bilist, bliver mere sikre bilister end de, der tager kørekort som 18-årige og derefter kører alene.

Denne ekstra læringsperiode skal således ruste de 17-årige til at færdes bedre alene i trafikken, når de fylder 18 år, og er med til at højne sikkerheden. 

Artiklen fortsætter nedenfor

Hvornår må 17-årige køre bil?

Du må køre bil som 17-årig, hvis du har bestået både din teori- og køreprøve, og du er i selskab med en erfaren bilist, som lever op til reglerne for ledsagere.

Du må altså køre som 17-årig, lige så snart du har bestået din køreprøve – i første omgang får du et midlertidigt kørekort, mens dit "rigtige" kørekort produceres og sendes med posten til dig.

Når først du har modtaget dit kørekort, gælder det både mens du er 17 år og i årene frem derefter. Det skal altså ikke udskiftes pga. din alder.

Ung kvinde kører i bil med en ledsager
Husk at sætte dig ind i reglerne, inden du begynder at tage kørekort

Både det midlertidige og det "rigtige" kørekort bærer en kode, som fortæller politiet, at du er godkendt til at køre med ledsager, så længe du er 17 år.

Følg reglerne og undgå bøder

Det er vigtigt, at du husker og respekterer, at det er ulovligt for dig at køre uden ledsager, indtil du fylder 18 år.

Hvis du kører alene, risikerer du i første omgang en bøde på mindst 3.000 kroner – og den stiger, hvis du kører uledsaget gentagne gange.

Skal du have din egen bil, når du fylder 18 år? Så skal du huske, at det er lovpligtigt som minimum at have en ansvarsforsikring til bilen

Du kan læse mere om vores bilforsikring eller beregne en pris i vores webshop herunder. 

Har den 17-årige eller ledsageren ansvaret?

Det er føreren af bilen, som har ansvaret for kørslen – altså den 17-årige og ikke ledsageren.

Du skal altså selv sikre, at færdselsloven bliver overholdt, at alle passagerer er korrekt fastspændt og at eventuelle bøder betales.

Du skal også sørge for, at ledsageren ved, hvad der forventes af ham eller hende. 

Opfordrer ledsageren fx til ulovlige u-vendinger eller at køre for stærkt, er det dit ansvar at sige fra og fortsat køre efter reglerne.

Ledsageren kan dog straffes for medvirken, hvis vedkommende opmuntrer den 17-årige til at køre ulovligt.

Hvis du som 17-årig overtræder færdselsloven, risikerer du de samme sanktioner som enhver anden bilist. I de første 3 år har du ligesom alle andre kørekortet "på prøve", og er altså mere sårbar ift. straf end mere erfarne bilister.

Krav til ledsageren

  • Ledsageren skal være mindst 30 år
  • Ledsageren skal være upåvirket af alkohol, stoffer og lignende samt være i stand til at overtage bilen uden varsel.
  • Ledsageren skal have haft kørekort i mindst 10 år – kørekortet må ikke have været hverken betinget eller ubetinget frakendt.
  • Ledsageren skal medbringe sit kørekort, når vedkommende ledsager en 17-årig.
  • Ledsageren skal sidde på passagersædet ved siden af den 17-årige.

Får du fx 2 klip i kørekortet inden for de første 3 år, får du forbud mod at køre og skal tage kørekortet igen.

Hvilke køretøjer må den 17-årige køre?

Når du er 17 år, kan du tage et almindeligt EU-kørekort til kategori B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer.

Kørekort til 17 år gælder:

  • Almindelig personbil (i selskab med en ledsager)
  • Varebil med totalvægt på højst 3.500 kg (i selskab med en ledsager)
  • Trailer på højst 750 kg spændt efter person- eller varebil (i selskab med ledsager). Hvis traileren vejer mere, må bilen og traileren ikke veje over 3.500 kg tilsammen.
  • Lille knallert / Knallert 30 (uden ledsager)
  • Traktor (uden ledsager)

Læs mere om at tage kørekort som 17-årig hos Sikker Trafik

Kvinde kigger ud af vinduet på en bil
Bliv godt kørende med en bilforsikring fra If

Hvad koster en bilforsikring til 17-årige?

Da 17-årige stadig er umyndige, kan de ikke stå som forsikringstagere på en bilforsikring.

Hvis du som 17-årig skal køre bil, skal det noteres på dine forældres bilforsikring, at bilen bruges af unge under 25 år.

Husk, at hvis dine forældre glemmer at opdatere deres bilforsikring, og du kører galt med bilen, vil I blive pålagt en højere selvrisiko, end der står på forsikringen.

Senest opdateret den 5. d ecember 2023.