Forsikringer til familien

Husk at forsikre jeres familie – det vigtigste i verden.

Det er meget få ting i denne verden, der er så vigtige, som vores familie er. Selvom ikke 2 familier er ens, er det alligevel de samme ting, familier samles om og går op i: Vi ønsker et godt og trygt liv, et godt helbred og vi ønsker at give vores børn de bedste forudsætninger i tilværelsen.

I gør sikkert rigtig meget i forvejen for at passe på jeres familie. I spænder sikkerhedsselerne i bilen, I kører med cykelhjelm og I ser jer for, før I går over vejen i trafikken. Det er dog ikke alle ting, man kan sikre sig imod, ligegyldigt hvor meget man passer på.

Men vi vil gerne hjælpe jer med at sikre det mest værdifulde, I har: jeres familie.

Sådan sikrer I jeres familie

Du kan ikke sikre din familie mod alt – desværre.

Det ville nemlig betyde, at børnene ikke kan lege, køre på cykel eller besøge deres venner efter skoletid.

Overalt lurer potentielle farer i form af ulykker og sygdomme, og selvom I ikke kan sikre jer helt imod at disse hændelser sker, kan I forsikre jer mod dem.


Sådan forsikrer I jeres familie

Der findes mange forskellige forsikringer, der dækker mange forskellige ting. Hvilke forsikringer I har brug for som familie, afhænger helt af jeres ønsker og behov. Her gennemgår vi kort de forsikringer, som alle familier bør have.


Husk personforsikringerne

Hvis I har børn, ønsker I sikkert først og fremmest at sikre dem. Dette kan I gøre på mange forskellige måder, fx ved at forsikre jer selv, altså mor og far.

Ved hjælp af ulykkesforsikringer, vil familiens økonomi ikke vælte fuldstændigt, hvis én af jer bliver påkørt eller falder på gaden.

Ved hjælp af en livsforsikring, risikerer familien ikke at skulle gå fra hus og hjem, hvis én af jer dør.

Ved at forsikre jer selv bedst muligt, sikrer I altså også jeres børn og jeres families fremtid.

Det er også vigtigt, at I forsikrer jeres børn mod både ulykker og sygdomme med en børneforsikring.

Børn er ikke længere forsikret gennem landets skoler, men skal forsikres af forældrene.

Det er altså barnets egen forsikring, der dækker, hvis barnet får varige mén som følge af ulykke eller sygdom - også i skolen.


Husk de øvrige forsikringer

Foruden personforsikringerne, er det også vigtigt at have en indboforsikring. Ud over at dække fx jeres ejendele ved tyveri og vandskader, har indboforsikringen 2 meget vigtige dækninger: ansvarsdækningen og branddækningen.

  • Ansvarsdækningen hjælper jer, hvis du eller en anden i husstanden skader et andet menneske, deres ejendele eller dyr. Har I ikke en ansvarsforsikring, skal I betale erstatningen til den skaderamte af egen lomme.

  • Branddækningen hjælper jer, hvis jeres hjem brænder og jeres ejendele bliver ødelagt. Brandskader kan være meget dyre, og skal man selv betale for dem, risikerer man at gå fra hus og hjem pga. det økonomiske pres.

  • Beregn indboforsikring


Har jeres liv ændret sig for nylig?

Når jeres liv ændrer sig, er der stor sandsynlighed for, at jeres forsikringsbehov ændrer sig samtidig. Dette gælder fx når I bliver gift, I får børn eller I køber en ny bil.

Læs mere her: Når jeres liv ændrer sig

Ved at give os besked om jeres livsændringer, kan vi sammen sørge for, at I hele tiden er korrekt dækket.

Senest opdateret den 31. maj 2018.

Sammen passer vi godt på din familie.