Få styr på reglerne for kørekort til bil

Bliv klogere på, hvornår og hvordan du kan tage kørekort til bil i Danmark. 

Hvis du allerede har styr på kørekortet og ønsker at købe en bilforsikring, kan du let og enkelt beregne din pris online. 

Beregn din pris

Hvilke kørekort findes der i Danmark?

I Danmark findes der mange forskellige typer kørekort.

Vi har særlige kørekort til både knallert, motorcykel, bil, lastbil, busser og kørsel med påhængskøretøjer.

De mest almindelige kørekort til privatpersoner er følgende:

 • AM: Knallert
 • A1: Lille motorcykel
 • A2: Mellemstor motorcykel
 • A: Stor motorcykel
 • B: Personbil

I denne artikel ser vi nærmere på kørekort B, som er kørekort til personbil.

Vi guider dig bl.a. igennem, hvordan du får kørekort til bil, hvad et kørekort koster, og hvor længe kørekortet gælder.

Hvornår må du tage kørekort til bil?

I Danmark kan du begynde at tage almindeligt kørekort til bil, allerede fra du er 16 år og 9 måneder gammel – altså fra 3 måneder før din 17-års fødselsdag.

Du kan først få kørekortet og gå til køreprøven, når du er fyldt 17 år. Før din 17-års fødselsdag, er det ikke gyldigt.

Når du tager kørekort som 17-årig er der nogle særlige regler, du skal opfylde. 

Læs mere om reglerne i vores artikel om kørekort til 17-årige

Hvordan får du et kørekort til bil?

Først og fremmest skal du have undervisning og bestå både en teori- og køreprøve.

Du skal også bestå et færdselsrelateret førstehjælpskursus og have en lægeerklæring fra din læge.

Er det dit første kørekort, vil du få et midlertidigt kørekort udleveret, efter du har bestået køreprøven.

Senere vil du modtage dit rigtige kørekort.

Kvinde kører bil og smiler
Få gode råd om kørekort til bil.

Har du haft kørekort før, skal du selv møde op hos Borgerservice og bestille det fysiske kørekort.

Hvor meget undervisning skal du have for at kunne tage køreprøven?

Hvis du skal tage kørekort for første gang, skal du starte med at kontakte en godkendt køreskole.

Køreskolen sørger for, at du får både teori- og køreundervisning, og at du tager din teori- og køreprøve.

For at kunne tage køreprøven skal du have mindst:

 • 29 teorilektioner á 45 minutter hver
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • 16 lektioner i manøvrer på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg
 • Førstehjælpskursus 

Du må ikke holde længere pauser end 3 måneder uden undervisning. Holder du en for lang pause, skal du begynde forfra.

Du kan hente en tjekliste hos Rådet for Sikker Trafik (PDF).

Førstehjælpskursus til kørekort

For at kunne få et kørekort til bil, skal du tage et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Kurset varer 8 timer, hvoraf de første 4 handler om basal oplivning, og de sidste 4 går i dybden med færdselsrelateret førstehjælp.

Husk at få en lægeerklæring, når du skal tage kørekort

For at få en lægeerklæring ifm. at tage kørekort, skal du møde op hos din egen læge. Her tjekker læge din hørelse, syn, førlighed og helbred generelt.

Du skal huske at medbringe et pasfoto hos lægen, som skal vedhæftes lægeerklæringen.

Lægeerklæringen er kun gyldig i 3 måneder, så du skal ikke få lægeerklæringen for tidligt i forløbet.

Hvad sker der, når du har bestået teori- og køreprøven?

Hvordan du modtager dit reelle kørekort afhænger af, om det er dit første kørekort, eller om du har haft kørekort før.

Ved første kørekort

Hvis der er dit første kørekort, vil du modtage et midlertidigt kørekort, når du har bestået din køreprøve.

Det midlertidige kørekort til bil kan bruges i hele Norden, men ikke andre lande – her skal du i stedet anmode om et erstatningskørekort.

Bil kører på glatbane
Sådan får du kørekort til bil

Det midlertidige kørekort til bil gælder, indtil du modtager dit rigtige kørekort.

Hvis du har haft kørekort før 

Skal du forny dit kørekort eller have et duplikatkørekort, kan du anmode om at få et nyt kørekort.

For at få selve kørekortet, skal du møde personligt op på Borgerservice i din kommune.

Her skal du medbringe:

 • Et vellignende pasfoto af dig selv
 • Dit gamle kørekort eller anden legitimation
 • Din opholdstilladelse, hvis du hverken er dansk eller nordisk statsborger

Du vil herefter modtage et midlertidigt kørekort, som gælder, indtil du modtager det nye kørekort.

Artiklen fortsætter nedenfor

Hvad koster et kørekort til bil?

Hvis du mister dit kørekort, eller dit kørekort er slidt, skal du møde personligt op hos Borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort.

Det koster 280 kroner (2023). 

Du kan læse mere om mistet, slidt eller ødelagt kørekort på Borger.dk.

Er det i stedet dit første kørekort, er der mange forskellige udgifter, der skal tages med i beregningen.

Du skal nemlig både betale for teori- og kørselsundervisning, førstehjælpskursus, teori- og køreprøve samt for en lægeerklæring hos lægen.

Selve den teoretiske og praktiske køreprøve koster tilsammen 1.000 kroner (2023). Dumper du enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal gebyret betales igen.

Der er som sagt mange faktorer, der spiller ind på, hvad du i alt skal betale for dit kørekort, men du skal nok regne med at betale et sted mellem 12.000 og 18.000 kroner alt efter køreskole, ekstratimer osv. 

Hvor lang tid tager det at tage kørekort til bil?

Hvor lang tid det tager at få et kørekort til bil, afhænger af dine egne evner, din køreskole, og hvor heldig du er med dine prøvedatoer.

De fleste ender med at bruge et sted mellem 3-5 måneder på at tage et kørekort til bil.

Visse steder og i visse perioder kan det tage lang tid at få en prøveaftale, så det er godt at være ude i så god tid som muligt.

Samtidig med køre- og teoriundervisningen skal du selv sørge for at få din lægeerklæring på plads samt at bestå det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, så disse er klar, når du skal til teori- og køreprøve.

Hvor lang tid tager en teoriprøve?

Teoriprøven afholdes af politiet, og den varer ca. 15-25 minutter.

Når du har udført prøven, vil du få dine svar umiddelbart efter.

Prøven består af 25 billeder af forskellige kørselssituationer med 2-4 svarmuligligheder hver. For at bestå teoriprøven, må du højst have 5 fejl ud af de 25.

To kvinder kører i bil
Bliv godt klædt på til teori- og køreprøven.

Hvor lang tid tager en køreprøve?

Selve køreprøven varer ca. 45 minutter, hvoraf mindst 25 minutter er kørsel.

Først kontrollerer den prøvesagkyndige din identitet, hvorefter vedkommende giver dig besked på at gennemgå og tjekke bestemte dele af bilen.

Herefter skal I ud at køre på vejene. Hvis du består køreprøven, vil den prøvesagkyndige give dig dit midlertidige kørekort.

Hvor længe gælder et kørekort til bil?

Har du fået dit kørekort efter den 19. januar 2013, skal kørekortet fornyes hvert 15. år.

Har du fået dit kørekort før den 19. januar 2013, gælder dit kørekort indtil din 70-års fødselsdag. Herefter kan kørekortet fornyes hvert 15. år.

Er det mere end 3 år siden dit kørekort udløb, skal du som udgangspunkt bestå en kontrollerende teori- og praktisk prøve, når du fornyer kørekortet.

Har du styr på bilforsikringen? 

Hvis du skal erhverve dig en bil, når du har bestået køreprøven, er det vigtigt, at du har styr på en bilforsikring.

I Danmark er det nemlig lovpligtigt som minimum at have en ansvarsforsikring til sin bil.

Hos If tilbyder vi flere forskellige typer bilforsikringer.

Hvilken af vores bilforsikringer du skal vælge, afhænger af alderen på og handelsværdien af din bil, hvor afhængig du er af den, og hvor ofte - eller hvor sjældent - du oplever skader.

Du er til enhver tid velkommen til at beregne en pris i vores webshop. 

Senest opdateret den 1. september 2023.